Phân biệt ‘drag’, ‘pull’ và ‘haul’

Tuyển sinh, dạy kèm, việc tìm người, người tìm việc trong địa bàn thành phố
leoelight
Thành viên cấp 3
Bài viết: 319
Ngày tham gia: 22-03-2017 22:15

Phân biệt ‘drag’, ‘pull’ và ‘haul’

Gửi bài: #402149 leoelight
13-01-2018 23:11

‘drag’, ‘pull’ và ‘haul’ đều cùng là kéo, lôi nhưng giữa chúng có gì khác biệt? Sau bài học này, bạn sẽ biết cách dùng từ phù hợp với ngữ cảnh.

Pull – /pʊl/: lôi hoặc kéo một vật gì (chỉ chung chung)

Có thể bạn muốn biết: tự học từ vựng tiếng anh theo chủ đề

“Pull” là từ chung nhất miêu tả hành động kéo một cái gì về phía mình. Ví dụ, “pull the trigger” là bóp cò súng (kéo cò súng về phía mình), hoặc đơn giản là “she pulled her dress from the closet” (cô ấy lấy cái váy trong tủ ra).“Pull” có nhiều lớp nghĩa và sử dụng đa dạng hơn so với “haul”. Sử dụng với nghĩa “idiom” (như thành ngữ), bạn có thể thấy “pull” có nhiều lớp nghĩa và rất đa dạng.

Ví dụ:

– Are you pulling my leg? (Are you joking) có nghĩa bạn đùa đấy à?

– I’m not going to pull any punches. (I won’t go easy on him) có nghĩa tôi sẽ không dễ dãi với cậu ấy.

– She’s trying to pull the wool over your eyes. (She is trying to trick/fool you) có nghĩa cô ấy đang cố lừa phỉnh bạn.

Please, pull this chair away from the desk. (Làm ơn lôi cái ghế này ra khỏi cái bàn với.)

2. Drag – /dræɡ/: kéo lê, kéo một thứ gì đó trên mặt đất, lôi một ai đó ra mà họ không muốn, đưa một điều gì đó chen vào cuộc nói chuyện mà không liên quan gì tới chủ đề đang nói.

Ví dụ:

– Please, pick the chair up instead of dragging it behind you! (Làm ơn, bê cái ghế lên thay vì kéo lê nó sau bạn như thế!)

– She had to drag her kids away from the toys. (Cô ấy phải lôi lũ trẻ ra khỏi đám đồ chơi).

– She’s always suddenly dragging different topic into the conversations. (Cô ấy thường bỗng nhiên lôi một chủ đề khác vào các cuộc nói chuyện).

Cùng chủ đề: dạy tiếng anh giao tiếp cho người đi làm

3. Haul – /hɑːl/: lôi, hoặc kéo một cái gì đó rất nặng nề và khó khăn và phải dùng tới sức lực.

Ví dụ:

– They hauled the car out of the truck. (Hộ lôi cái xe hơi ra khỏi cái xe tải).

– A freight train can haul thousands of tons of goods. (Một tàu chở hàng có thể chở hàng ngàn tấn hàng hóa).

Tóm lại:

Pull được dùng với nghĩa lôi, kéo chung chung. Drag có thể hiểu là kéo lê cái gì đó trên mặt đất, hoặc có nghĩa kéo trừu tượng đối với một số ngữ cảnh. Còn haul là lôi, kéo với nỗ lực và mất sức.

Tóm lại, khi bạn kéo một cái gì đó rất nặng, bạn sẽ nghĩ tới việc sử dụng từ “haul”. Nếu bạn kéo lê một cái gì đó, đặc biệt nếu nó không có “bánh” (wheel), đó là “drag”. Còn nói chung chung việc kéo, bạn dùng từ “pull”. Hy vọng với bài viết Phân biệt ‘drag’, ‘pull’ và ‘haul’ sẽ giúp ích cho các bạn.

Xem thêm: tu vung tieng anh giao tiep hang ngay

Quay vềAi đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến