Cụ thể hóa từ chức bằng văn bản: 'Cần một cái cân'

Tin tức về thành phố cập nhật hằng ngày từ các ngồn khác nhau
vudiemhaily
Thành viên cấp 4
Bài viết: 682
Ngày tham gia: 17-11-2016 15:19

Cụ thể hóa từ chức bằng văn bản: 'Cần một cái cân'

Gửi bài: #474760 vudiemhaily
05-11-2018 14:32

(Dat viet) -Quốc hội, Chính phủ sẽ cụ thể hóa quy định về từ chức bằng văn bản pháp luật. Vấn đề từ chức không chỉ ở trong các cơ quan Chính phủ mà cả trong Đảng, trong hệ thống chính trị, mặt trận, các đoàn thể, Quốc hội,... là tin mới được Quốc hội thảo luận ngày 1/11. Nhận định đây là chủ chương phù hợp với yêu cầu thực tiễn, PGS.TS Võ Kim Sơn – nguyên Trưởng khoa Quản lý nhà nước và nhân sự, Học viện Hành chính Quốc gia cho rằng muốn biến tất cả các chủ trương đường lối của Đảng và Chính phủ trở thành các công cụ điều hành trong quản lý nhà nước thì đều phải được luật hoá bằng các quy định cụ thể.

Ví dụ quy định trong việc từ chức, ngoài đưa ra yêu cầu một cán bộ A, cán bộ B phải từ chức thì cần có một khuôn khổ pháp lý để xác định người này đã vi phạm ở mức độ nào? Đã tới hạn phải từ chức chưa?

Quy định cụ thể như vậy, lúc đó pháp luật mới được coi là công cụ để quản lý nhà nước. Ở các nước cũng vậy.

Tuy nhiên, ngoài việc xây dựng các tiêu chí quy định việc từ chức, thì ở các nước việc từ chức còn được xem xét bởi một công cụ có tính đánh giá cao hơn đó là uy tín chính trị. Uy tín chính trị được đánh giá bởi lòng tin của cộng đồng và xã hội, do đó, khi đã không đủ năng lực, không làm được việc là không đủ uy tín chính trị và đã không có uy tín chính trị, cán bộ phải xin từ chức.

Cụ thể với một ông Bộ trưởng của một Bộ chẳng hạn, nếu được bầu ra nhưng do trong quá trình quản lý đã bộc lộ năng lực kém, gây lo lắng, bức xúc cho xã hội thì bản thân ông Bộ trưởng đó phải tự giác xin từ chức.

Ở đây có được sự tự giác đó là vì ngoài uy tín chính trị của cá nhân ông Bộ trưởng thì còn là uy tín của những người đã đặt niềm tin khi giới thiệu và đặt kỳ vọng ở vị Bộ trưởng này. Do đó, nếu cá nhân ông Bộ trưởng không xin từ chức thì tổ chức giới thiệu ông cũng có công cụ để buộc ông phải từ chức để giữ uy tín của các cá nhân, tổ chức bầu ra ông.

PGS Võ Kim Sơn cho rằng, vì đánh giá bằng uy tín chính trị nên ở các nước chuyện tự giác xin từ chức là chuyện bình thường, đây là sự khác biệt rất lớn mà Việt Nam chưa làm được.

“Ở Việt Nam, việc từ chức còn đang được quy định bằng các quy định khung, và một người sẽ bị từ chức nếu vi phạm các quy định khung đó. Vì từ chức chưa dựa vào tự giác nên mới có tình trạng không ai muốn từ chức”, ông Sơn thẳng thắn.

Phải xây dựng cho được cái "cân" để đo từ chức

Đó là câu chuyện về mặt chủ trương, về cách thức thực hiện, việc cụ thể hoá quy định từ chức theo PGS. TS Võ Kim Sơn là vấn đề không hề đơn giản.

Vị PGS phân tích, để cụ thể hoá được quy định từ chức thì bắt buộc phải cụ thể hoá được các tiêu chí đánh giá năng lực để khi nhìn vào người ta có thể xác định được cán bộ nào phải từ chức và cán bộ nào thì chưa cần đến mức kỷ luật buộc từ chức.

Như vậy, đây sẽ là trách nhiệm rất nặng nề đối với Bộ Nội vụ, Chính phủ và các cơ quan ban ngành liên quan.

“Có thể hiểu nôm na như thế này, nếu muốn biết vi phạm của người cán bộ, lãnh đạo đã tới mức phải kỷ luật từ chức hay chưa thì phải có bộ quy định khung chỉ rõ những vi phạm nào phải từ chức và những vi phạm nào thì chưa cần phải từ chức. Khi xem xét xử lý, các cơ quan chức năng có thể nhìn vào đó để so sánh, đối chiếu.

Thiếu văn hóa chính trị, khó có văn hóa từ chức

Vấn đề quan trọng hơn, để xây dựng được khung quy định như vậy thì phải xác định cho được các tiêu chí để đánh giá. Tiêu chí đánh giá vừa phải cụ thể nhưng cũng phải vừa mang tính định lượng, rõ ràng, khách quan, công bằng, minh bạch.

Ví dụ, khi tuyển chọn Bộ trưởng bộ A phải đặt ra tiêu chí buộc ông Bộ trưởng A phải nâng được một quả tạ 50 cân trong 6 tháng nhưng làm việc cả 1 năm, 2 năm vẫn chỉ nâng được quả tạ 30 cân thôi, thì rõ ràng ông Bộ trưởng này phải từ chức để cho những người có khả năng nâng được tạ 50 cân đó làm việc. Còn tham nhũng phải đuổi ngay vì đó là vi phạm, là phạm tội.

“Nếu làm được như vậy sẽ rất tốt, nhưng có cân đong đo đếm được các tiêu chí để đánh giá hay không lại là vấn đề vô cùng khó.

Cứ nhìn vào câu chuyện đánh giá năng lực cán bộ, công chức hàng năm chúng ta đang làm sẽ thấy, vẫn còn câu chuyện 99% cán bộ, công chức hoàn thành nhiệm vụ thì kỳ vọng vào chuyện tự giác từ chức hầu như không thể.

Như vậy, nút thắt khó nhất bây giờ là phải xây dựng cho được một cái "cân" để cân được năng lực, cân được hiệu quả làm việc… của từng cán bộ, lãnh đạo. Khi có cái cân đó, việc từ chức sẽ được như kỳ vọng”, PGS. TS Võ Kim Sơn chỉ rõ.

Quay vềAi đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến