Ads Check by SMIT 2022

Tuyển sinh, dạy kèm, việc tìm người, người tìm việc trong địa bàn thành phố
Stepn2022GrPS14
Thành viên mới
Bài viết: 5
Ngày tham gia: 14-06-2022 00:14

Ads Check by SMIT 2022

Gửi bài: #698849 Stepn2022GrPS14
15-06-2022 23:50

[color=#0000FF]Hình ảnh[color=#34D364]Ads Check Facebook[/color][/color]
[color=#FF0000]General introduction[/color]
New Facebook update makes it impossible for you to check your account’s threshold advertising fox. You want to see the total amount spent by your Facebook Ads account, but you have to click on ever advertising account, very time consuming.
[center] [/center]
Our tool will help you check the information of your advertising account Report quickly, accurately!
[color=#FF0000]Main feature[/color]
The utility will help you quickly check indicators such as :
  • – Ad account ID
  • – Name of each ad account
  • – Change the ad account name.
  • – Limit index of the ad account
  • – Ad account Threshold metric
  • – Total spend of the ad account
[center] [/center][center][color=#34D364]Hình ảnh[/color][/center]

Quay vềAi đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến