Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Lolipod hương trà sữa & dâu hút 600 - 1000 hơi + 3 đầu lọc nicotine 3% cho anh em trải nghiệm: 95k

Đã gửi: 11-06-2021 18:45
gửi bởi YunHyeokChoo
Lolipod hương trà sữa & dâu hút 600 - 1000 hơi + 3 đầu lọc nicotine 3% cho anh em trải nghiệm: 95k
Về thử vài hộp nhá hàng cho anh em trải nghiệm pod hút 600-1000 hơi.
Có vị trà sữa / vị dâu
95k/ điếu + 3 đầu lọc. mua cả hộp 10 điếu có giá đẹp
l/h: 0902233566
D/c: 246 Đường Đà Nẵng
Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh


Chuyên trang rao vặt Hải Phòng, tin tức về thành phố Hải Phòng - datcang.vn